5

Norwegian (NOB) Arild Tangerås, Jan Eri, Torleif Haugødegård

This language pack is designed to be used to translate an English language project into Norwegian (norsk bokmål), and also to correctly render a Norwegian language project into Norwegian (norsk bokmål).

Download Norwegian (NOB) Arild Tangerås, Jan Eri, Torleif Haugødegård V1.1

 • Localised Language: norsk bokmål
 • Uploaded by: Arild Tangerås

5 thoughts on “Norwegian (NOB) Arild Tangerås, Jan Eri, Torleif Haugødegård”

  • Får du installert den? Er det hvordan den brukes du lurer på, eller ønsker du å gjøre forandringer i den?

   Hilsen Arild

  • Merk at det er bare rapporter som blir oversatt, ikke menyer i programmet.
   Hei.

   For å laste ned og installere en «Language pack» går du til Tools – Language packs. I menyen som da kommer opp velger du Import… og velg der From Family Historian plugin store … Velg så språket du vil ha. Denne språkfilen skal da bli importert og komme opp i listen over språk du har i din FH.

   For å teste denne kan du lage en rapport. Gå til Publish og velg f.eks. Narrative reports – Individual narrative. Velg person og rapporten blir laget. Du kan deretter velge hvilke språk den skal lages i ved å til høyre for rapporten velge Options … Velg så fanen Language og under Report Language velger du språket du vil ha rapporten i. Klikk OK og rapporten vil bli oppdatert til det språket du har valgt.

   Hilsen Arild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *